Varför Ekologisk Mat?


I vårt hem äter vi ekologisk mat. Hittar vi inte det vi vill ha ekologiskt så väljer vi nästan alla gånger något annat. Varför? Det av tre skäl - Hälsa, Etik & Miljö

Skillnaden mellan ekologiskt och konventionell mat är större än man kan tro. Konventionella grödor besprutas med bekämpningsmedel och gödslas med konstgödsel, något som inte är tillåtet inom ekologiska odlingar. Förespråkare för konventionell mat anser dock att bekämpningsmedel och konstgödsel är nödvändigt för att inte grödorna ska förstöras, men ekobönder håller inte med och löser det på ett annat, mer naturligt vis. Dels genom att inte ha den snäva verksamheten som dominerar hos konventionella bönder, där de helt riktar in sig på antingen djur eller växtodling. Ekologiska djurbönder odlar mycket av djurens mat själva istället för att importrera besprutat sojafoder, vars odlingar tar den livsviktiga regnskogens plats och därmed förstör för och utrotar både djur- och växtarter. Ekologiskt uppfödda djur äter också sojafoder, men inte i samma utsträckning, samt att den är ekologisk odlad på ställen där trycket på ny odlingsmark inte är så stor. 
 
 
Ekologiska odlingar gödslas med naturgödsel, oftast från djur på den egna gården. Ett gynnande kretslopp skapas då djuren äter den egenodlade födan och samtidigt förser den med växtnäring. Inom konventionellt jordbruk gödslar man istället sina grödor med konstgödsel som innehåller kadmium, en giftig tungmetall som markant ökar risken för benskörhet och njurskador. Kadmium bekostar svenska staten fyra miljarder kronor årligen enbart på grund av benfrakturer. Konventionella jordbruk besprutar även grödorna med bekämpningsmedel för att undkomma skadedjur, svamp och ogräs. Men bekämpningsmedlen är gift som skadar både våra kroppar och miljön. Giftet bidrar nämligen till hjärnskador och neuropsykiska funktionshinder samt en rad olika folksjukdomar, bland annat cancer. Det är dock inte vi som äter maten som är hårdast drabbade, det är barnen som drabbas av hjärnskador på grund av att de bor nära de hårt besprutade odlingarna. För att skydda grödorna från skadedjur, svamp och ogräs väljer ekologiska bönder istället tåligare växtsorter samt att de flyttar odlingarna från år till år. De använder även naturliga medel mot skadedjur, bland annat släpper de loss skalbaggar eller förvirrar skadedjuren genom att använda falska parningsdofter.
 
 
Det är inte bara gynnsamt för både djurens och våra kroppar att djuren äter giftfri föda. Ekologiskt uppfödda djur har även en mer balanserad omega 3/omega 6-kvot än konventionellt uppfödda djur, då de får äta en för dem mer artanpassad föda. Det djuret äter återspeglas i köttet vi sedan äter. Gräs och växter innehåller rikligt av omega 3-fettsyran ALA som i djurets kropp omvandlas till de livsnödvändiga omega 3-fettsyrorna EPA och DHA. Spannmål däremot, som är de konventionella djurens huvudsakliga föda, innehåller en hög mängd omega 6 som i stor mängd verkar negativt för kroppen. 
 
De ekologiskt uppfödda djuren lever också i regel ett mycket bättre liv och då inte bara genom att de äter en hälsosammare föda. Reglerna för djurens välbefinnande är striktare och mer anpassat efter djurens behov och trots att de inte alltid kan leva ett optimalt liv (djur som föds upp för att mätta ett helt land kan i mina ögon inte leva ett optimalt liv) så kan de leva ett gott liv. De får vistas utomhus, böka, beta eller sprätta, de får en ordentlig yta att röra sig på och en mjuk bädd att ligga på samt de får älska sina barn på det sätt som mödrar ska få göra. 

 
Med vetskapen skriven ovan är ekologiska livsmedel en självklarhet i vårt hushåll och något vi gärna betalar lite extra för. Det är som vi brukar säga inte ekologiskt som är dyrt, det är konventionellt som är billigt. Vår hälsa och planetens liv är värt mycket mer än så. För oss är det dock svårt att få ekonomin att gå ihop, men vi lyckas med en helt ekologisk diet ändå och det på grund av att vi prioriterar bort andra saker. 

Frika

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar: